Cyng. Mansel Charles

Profile image for Cyng. Mansel Charles

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llanegwad

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn:  01558 668823

Ffôn Symudol:  07970 031888

E-bost:  MCharles@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Mansel Charles fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027