Cyng. Aled Vaughan Owen

Profile image for Cyng. Aled Vaughan Owen

Teitl: Aelod y Cabinet

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Gorslas

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn:  01269 832160

Ffôn Symudol:  07811 067967

E-bost:  avaughanowen@sirgar.gov.uk

Ffôn:  01267 224618

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Aled Vaughan Owen fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol