Cyng. Aled Vaughan Owen

Profile image for Cyng. Aled Vaughan Owen

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Gorslas

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: