Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 1af Mawrth, 2023 10.00 yb - Cyngor Sir

5.2 STRATEGAETH CYLLIDEB REFENIW 2023/24 I 2025/26


Cyfarfod:  Dydd Llun, 27ain Mawrth, 2023 10.00 yb - Cabinet

6. ADRODDIAD MONITRO YNGHYLCH CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR


Cyfarfod:  Dydd Llun, 19eg Mehefin, 2023 9.30 yb - Cabinet

11. POLISI CYFLOGAU ATHRAWON ENGHREIFFTIOL 2022/23.


Cyfarfod:  Dydd Llun, 19eg Mehefin, 2023 9.30 yb - Cabinet

15. CRONFA CYMUNEDAU CYNALIADWY


Cyfarfod:  Dydd Llun, 15fed Ionawr, 2024 10.00 yb - Cabinet

14. POLISI CYFLOGAU ATHRAWON ENGHREIFFTIOL 2023/24


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 24ain Ionawr, 2024 10.00 yb - Cyngor Sir

10.2 RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORWYR GLYNOG DAVIES AC ALUN LENNY