Swydd Weithredol

Newid Hinsawdd, Datgarboneiddio a Chynaliadwyedd

Disgrifiad

Strategaeth Newid yn yr Hinsawdd

Materion Niwsans Statudol (S?n, anifeiliaid anwes, gerddi wedi gordyfu)

Datgarboneiddio

Diogelu'r Cyhoedd

Bioamrywiaeth (argyfwng natur)

Arweinydd Datblygu Cynaliadwy

Polisi Trwyddedu

Tipio Anghyfreithlon

Safonau Masnach

Gorfodi Materion Amgylcheddol

Gwastraff Di-drwydded

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

Strategaeth Clefyd Coed Ynn

Ansawdd Aer

 

Gwneir y swydd gan