Cyng. John James

Profile image for Cyng. John James

Plaid: Llafur

Ward: Porth Tywyn

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: