Cyng. Shelly Godfrey-Coles 

Profile image for Cyng. Shelly Godfrey-Coles 

Plaid: Llafur

Ward: Porth Tywyn

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

Rhif ffôn busnes:  01267 224028

E-bost:  GwasanaethauDemocrataidd@sirgar.gov.uk

Nodyn :  Nid yw’r Cynghorydd Godfrey-Coles yn y swyddfa ar hyn o bryd, cyfeiriwch unrhyw ymholiadau at GwasanaethauDemocrataidd@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Shelly Godfrey-Coles  fel Vcard

Nid yw Camarthenshire Council yn gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 10/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol