Cyng. Jean Lewis

Profile image for Cyng. Jean Lewis

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Trelech

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Rhif ffôn busnes:  01994 484334

E-bost:  JeanLewis@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Jean Lewis fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol

Councillor Miriam Jane Anne Lewis known as Jean

Adroddiad Blynyddol 2017/18