Cyng. Edward Skinner

Profile image for Cyng. Edward Skinner

Plaid: Llafur

Ward: Hengoed

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn Symudol:  07575 754764

E-bost:  EdSkinner@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Edward Skinner fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 10/05/2027