Cyng. Sue Allen

Profile image for Cyng. Sue Allen

Plaid: Annibynnol

Ward: Hendy Gwyn

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn:  01994 241269

Ffôn Symudol:  07359 109218

E-bost:  SMAllen@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Sue Allen fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027