Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 5ed Ebrill, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio

Lleoliad:   Chamber - County Hall, Carmarthen. SA31 1JP and remotely

Cyswllt:    Kevin J Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Deryk Cundy Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Betsan Jones Is-Gadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Anthony Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Bryan Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Nysia Evans Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Rob Evans Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Handel Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Martyn Palfreman Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Hugh Shepardson Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Russell Sparks Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Ann Davies Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Linda Evans Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Gareth John Aelod y Cabinet Yn bresennol
Ainsley Williams Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Llinos Jenkins Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Neil Thomas Swyddog In attendance, virtual
Richard Stradling Swyddog In attendance, virtual
Martin S Davies Secretary Disgwyliedig
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Cyng. Alun Lenny Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Sarah Hendy Secretary In attendance, virtual
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Martin Runeckles Secretary In attendance, virtual
Nell Hellier Swyddog Yn bresennol
Rachel Morris Secretary Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol