Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 21ain Gorffennaf, 2023 2.00 yp, Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd

Lleoliad:   Siambr - 3 Heol Spilman

Cyswllt:    Janine Owen
01267 224030
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Alun Lenny Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. John James Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Karen Davies Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Peter Cooper Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Deryk Cundy
Cyng. Arwel Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Colin Evans Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Russell Sparks
Cyng. Tina Higgins Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Neil Lewis Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Aled Vaughan Owen Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Edward Thomas Aelod y Cabinet Yn bresennol
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Shelly Godfrey-Coles  Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Kevin Madge Cadeirydd1 Yn bresennol
Daniel John Swyddog Yn bresennol
Cyng. Deryk Cundy Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Eira Evans Secretary Disgwyliedig
Martin Runeckles Secretary In attendance, virtual
Cyng. Russell Sparks Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Rachel Morris Secretary Yn bresennol
Lynwen Davies Public Yn bresennol