Cyng. Arwel Davies

Profile image for Cyng. Arwel  Davies

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Cilycwm

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn:  01558 650283

E-bost:  TAJDavies@carmarthenshire.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Arwel Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol