Cyng. Edward Thomas

Profile image for Cyng. Edward Thomas

Teitl: Aelod y Cabinet

Plaid: Annibynnol

Ward: Llandeilo

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn:  07811 067970

E-bost:  EGThomas@sirgar.gov.uk

Ffôn:  07811067970

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Edward Thomas fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027