Cyng. Tina Higgins

Profile image for Cyng. Tina Higgins

Teitl: Deputy Leader of the Opposition Group (Labour)

Plaid: Llafur

Ward: Tycroes

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn:  01269 591913

Ffôn Symudol:  07917 198286

E-bost:  TMHiggins@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Tina Higgins fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol