Cyng. Kevin Madge

Profile image for Cyng. Kevin Madge

Plaid: Llafur

Ward: Garnant

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn:  01269 825438

E-bost:  KMadge@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Kevin Madge fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027