Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Kevin Madge

Ystadegau mynychu Cyng. Kevin Madge
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   85%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   15%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Kevin Madge
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
14/07/2021, 10:00 Cyngor Sir ,14/07/2021, 10:00 Yn bresennol
15/09/2021, 10:00 Cyngor Sir ,15/09/2021, 10:00 Yn bresennol
13/10/2021, 10:00 Cyngor Sir ,13/10/2021, 10:00 Yn bresennol
10/11/2021, 10:00 Cyngor Sir ,10/11/2021, 10:00 Yn bresennol
08/12/2021, 10:00 Cyngor Sir ,08/12/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
18/11/2021, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,18/11/2021, 10:00 Yn bresennol
07/07/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,07/07/2021, 10:00 Yn bresennol
05/10/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,05/10/2021, 10:00 Yn bresennol
29/11/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,29/11/2021, 14:00 Yn bresennol
21/07/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,21/07/2021, 10:00 Yn bresennol
20/10/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,20/10/2021, 10:00 Yn bresennol
24/06/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,24/06/2021, 10:00 Yn bresennol
29/07/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,29/07/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
19/08/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,19/08/2021, 10:00 Yn bresennol
16/09/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,16/09/2021, 10:00 Yn bresennol
14/10/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,14/10/2021, 10:00 Yn bresennol
26/10/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,26/10/2021, 10:00 Yn bresennol
11/11/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,11/11/2021, 10:00 Yn bresennol
23/11/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,23/11/2021, 10:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 08/12/2021, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
09/12/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,09/12/2021, 10:00 Disgwyliedig