Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 2ail Rhagfyr, 2020 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau

6. EFFAITH COVID-19 AR GWASANAETH RHEOLI POBL


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10fed Chwefror, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

7.3 RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 3ydd Mawrth, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

5.1 STRATEGAETH Y GYLLIDEB REFENIW 2021/22 - 2023/24


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10fed Mawrth, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

6. DATGANIAD POLISI TALIADAU 2021/22


Cyfarfod:  Dydd Iau, 11eg Mawrth, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

5. EFFAITH COVID-19 AR WASANAETHAU GOFAL CYMDEITHASOL I OEDOLION SIR GAERFYRDDIN


Cyfarfod:  Dydd Iau, 11eg Mawrth, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

4. STRATEGAETH GORFFORAETHOL 2018/23 - DIWEDDARIAD EBRILL 2021


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 21ain Mai, 2021 10.30 yb - Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

4. ADRODDIAD DIWEDDARU IECHYD MEDDWL


Cyfarfod:  Dydd Iau, 10fed Mehefin, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau

4. ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2020/21


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 7fed Gorffennaf, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

4. ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGOR SIR CAERFYRDDIN 2020/21


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 15fed Medi, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

6.2 ADRODDIAD BLYNYDDOL CYFARWYDDWR STATUDOL Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 5ed Hydref, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

4. ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2021/22


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 5ed Hydref, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

5. ADRODDIAD PERFFORMIAD CWARTER 1 2021/22 (1 EBRILL I 30 MEHEFIN 2021)


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 5ed Hydref, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

6. EFFAITH COVID-19 AR WASANAETHAU GOFAL CYMDEITHASOL I OEDOLION SIR GAERFYRDDIN


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 5ed Hydref, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

7. GOFAL CARTREF, GWEITHLU GWAITH CYMDEITHASOL A PHWYSAU'R FARCHNAD


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 20fed Hydref, 2021 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau

4. ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2021/22.


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10fed Tachwedd, 2021 10.00 yb - Cyngor Sir

7.2 11EG HYDREF 2021


Cyfarfod:  Dydd Llun, 29ain Tachwedd, 2021 2.00 yp - Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

2. DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATED I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA


Cyfarfod:  Dydd Llun, 29ain Tachwedd, 2021 2.00 yp - Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

4. ADRODDIAD BLYNYDDOL AR DDIOGELU OEDOLION A THREFNIADAU DIOGELU RHAG COLLI RHYDDID (DOLS) (2020/21)