Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 22ain Ebrill, 2024 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Janine Owen
01267 224030
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Kevin Madge Cadeirydd1 Yn bresennol
Cyng. Karen Davies Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Peter Cooper Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Arwel Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Colin Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Tina Higgins Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. John James Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Neil Lewis Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Lle Gwag Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Shelly Godfrey-Coles  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Alun Lenny Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Aled Vaughan Owen Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Edward Thomas Aelod y Cabinet Yn bresennol
Daniel John Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Michelle Evans Thomas Secretary Disgwyliedig
Kerry Latham Secretary Disgwyliedig
Rachel Morris Secretary In attendance, virtual
Heidi Neil Swyddog In attendance, virtual
Siwan Rees Swyddog In attendance, virtual
Martin Runeckles Secretary In attendance, virtual
Cyng. Dai Thomas Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual