Cyng. Dai Thomas

Profile image for Cyng. Dai Thomas

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Pen-y-Groes

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn:  01269 842151

E-bost:  DaiThomas@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Dai Thomas fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol