Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 4ydd Hydref, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Gareth John Cadeirydd1 Yn bresennol
Cyng. Louvain Roberts Is-Gadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Bryan Davies Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Karen Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Michelle Donoghue Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Rob Evans Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Michael Thomas 
Cyng. Tyssul Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Meinir James Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Tyssul Evans
Cyng. John Jenkins Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Hefin Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Fiona Walters Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Philip Warlow Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Janet Williams  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Alun Lenny Aelod y Cabinet Yn bresennol
Joanna Jones Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Susannah Nolan Swyddog Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Eira Evans Secretary Yn bresennol
Martin Runeckles Secretary In attendance, virtual