Cyng. Hefin Jones

Profile image for Cyng. Hefin Jones

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llanfihangel Aberbythych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn Symudol:  07989 640017

E-bost:  HeJones@carmarthenshire.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Hefin Jones fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 10/05/2027