Cyng. Fiona Walters

Profile image for Cyng. Fiona Walters

Plaid: Annibynnol

Ward: Manordeilo & Salem

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn Symudol:  07825 913051

E-bost:  FWalters@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Fiona Walters fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 10/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol