Cyng. Philip Warlow

Profile image for Cyng. Philip Warlow

Plaid: Llafur

Ward: Bigyn

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn:  01554 770999

Ffôn Symudol:  07917 874124

E-bost:  PTWarlow@carmarthenshire.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Philip Warlow fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 10/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol