Cyng. Janet Williams 

Profile image for Cyng.  Janet Williams 

Plaid: Llafur

Ward: Bigyn

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn:  01554 775748

Ffôn Symudol:  07908 539572

E-bost:  JanetWilliams@Carmarthenshire.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Janet Williams  fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 10/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol