Cyng. Jane Tremlett

Profile image for Cyng. Jane Tremlett

Teitl: Aelod y Cabinet dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Plaid: Annibynnol

Ward: Trefgordd Lacharn

Manylion Cymhorthfa

Cynhelir Cymorthfyedd ar y Sadwrn cyntaf o'r mis, rhwng 9.00 am - 10.30 am, yn The Ship & Castle, Stryd y Brenin, Talacharn (Siop Lyfrau y Corran). Gellir trefnu ymweliad i'ch cartref. Ar gyfer materion brys, naill a'i ffoniwch neu danfon e-bost am ymateb sydyn.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
The Ship & Castle
King Street
Laugharne
Carmarthenshire
SA33 4RY

Ffôn Symudol:  07581 386020

Rhif ffôn busnes:  01267 224056 (Office)

E-bost busnes:  JTremlett@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Jane Tremlett fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor