Cyng. Jane Tremlett

Profile image for Cyng. Jane Tremlett

Teitl: Aelod y Cabinet

Plaid: Annibynnol

Ward: Trefgordd Lacharn

Manylion Cymhorthfa

Cynhelir Cymorthfyedd ar y Sadwrn cyntaf o'r mis, rhwng 9.00 am - 10.30 am, yn The Ship & Castle, Stryd y Brenin, Talacharn (Siop Lyfrau y Corran). Gellir trefnu ymweliad i'ch cartref. Ar gyfer materion brys, naill a'i ffoniwch neu danfon e-bost am ymateb sydyn.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Rhif ffôn busnes:  01267 224467

Ffôn Symudol:  07581 386020

E-bost:  ceexecsupportoffice@carmarthenshire.gov.uk

E-bost:  JTremlett@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Jane Tremlett fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 05/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027