Cyng. Louvain Roberts

Profile image for Cyng. Louvain Roberts

Teitl: Is Gadeirydd y Cyngor

Plaid: Annibynnol

Ward: Glanymor

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn:  01554 773791

Ffôn Symudol:  07960 778149

E-bost:  LoRoberts@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Louvain Roberts fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027