Cyng. Louvain Roberts

Profile image for Cyng. Louvain Roberts

Plaid: New Independent

Ward: Glanymor

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: