Cyng. Sean Rees

Profile image for Cyng. Sean Rees

Plaid: Annibynnol Heb Ymuno

Ward: Glanymor

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn Symudol:  07415 221811

E-bost:  SLRees@carmarthenshire.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Sean Rees fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 10/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol