Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 13eg Hydref, 2022 10.00 yb, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Julie Owens
01267 224088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Tyssul Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Mansel Charles Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Peter Cooper Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Michelle Donoghue Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Nysia Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. John James Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. John Jenkins Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Carys Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Edward Skinner Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Russell Sparks Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig In attendance, virtual
Ian R Llewelyn Swyddog mynediad eithriedig In attendance, virtual
Julie Owens Secretary Yn bresennol
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Martin S Davies Secretary In attendance, virtual
Aaron Evans Swyddog In attendance, virtual
Michelle Evans Thomas Secretary In attendance, virtual
Siwan Rees Swyddog In attendance, virtual
Ffion Williams Swyddog In attendance, virtual
Eira Evans Secretary Yn bresennol