Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 12fed Rhagfyr, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Chamber - County Hall, Carmarthen. SA31 1JP and remotely

Cyswllt:    Martin Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Giles Morgan Cadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Kim Broom Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Deian Harries Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Rob James Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Gareth John Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Dot Jones Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Kevin Madge Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Dai Nicholas Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Ainsley Williams Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig