Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 12fed Rhagfyr, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Chamber - County Hall, Carmarthen. SA31 1JP and remotely

Cyswllt:    Kelly Evans
01267 224178
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Kelly Evans Secretary Yn bresennol
Cyng. Giles Morgan Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Kim Broom Is-Gadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Deryk Cundy Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Deian Harries Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Rob James Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Gareth John Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Cyng. Dot Jones Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Cyng. Dai Nicholas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Darren Price Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng Philip Hughes Aelod y Cabinet Ymddiheuriadau
Cyng. Alun Lenny Aelod y Cabinet Yn bresennol
Jason Jones (Pennaeth Adfywio) Swyddog mynediad eithriedig Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Jason G. Jones Swyddog Absennol
Gareth Jones Swyddog Yn bresennol