Cyng. Dot Jones

Profile image for Cyng. Dot Jones

Plaid: Llafur

Ward: Llannon

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Highfield
Gors Road
Upper Tumble
Llanelli,
CAR MS.

Ffôn:  01269 832153

Ffôn Symudol:  07597363524

E-bost busnes:  DotJones@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Dot Jones fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Gwybodaeth ychwanegol