Cyng. Rob James

Profile image for Cyng. Rob James

Teitl: Arweinydd yr Wrthblaid

Plaid: Llafur

Ward: Lliedi

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn Symudol:  07532 789482

E-bost:  RobJames@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Rob James fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 05/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027