Cyng. Rob James

Profile image for Cyng. Rob James

Teitl: Arweinydd yr Wrthblaid

Plaid: Llafur

Ward: Lliedi

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: