Cyng. Giles Morgan

Profile image for Cyng. Giles Morgan

Plaid: Annibynnol

Ward: Dyffryn y Swistir

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Rhif ffôn busnes:  01554 754442

E-bost:  AGMorgan@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Giles Morgan fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027