Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Diben y Pwyllgor

 

Mae'r Pwyllgor Archwilio yn adolygu ac yn craffu ar faterion ariannol yr Awdurdod ac yn llunio adroddiadau ac argymhellion ynghylch materion ariannol yr Awdurdod. Gellir gweld rhestr o swyddogaethau dirprwyedig y Pwyllgor yn Rhan 3.1 o Gyfansoddiad y Cyngor – Cyfrifoldeb am Swyddogaethau (gweler Tabl 3, Pwyllgorau'r Cyngor).

 

Mae'r Pwyllgor yn cynnwys 8 Aelod a 4 Person Lleyg Allanol Cyfetholedig â Phleidlais

Mae Blaenraglen Waith y Pwyllgor ar gael i'w gweld ar y wefan.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Michelle Evans Thomas. 01267 224470