Cyng. Deian Harries

Profile image for Cyng. Deian Harries

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Rhydaman

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Parc y Bryn
Teras Brynteg
Rhydaman
SA18 3AU

Ffôn:  01269 593903

E-bost busnes:  DeHarries@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Deian Harries fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor