Cyng. Dai Nicholas

Profile image for Cyng. Dai Nicholas

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llandybie

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
2 Pentregwenlais Road
Llandybie
Ammanford
Carms.
SA18 3JQ

Ffôn:  01269 851132

Ffôn Symudol:  07736542280

E-bost busnes:  DNicholas@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Dai Nicholas fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor