Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 18fed Rhagfyr, 2023 2.00 yp, Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Lleoliad:   Chamber - County Hall, Carmarthen. SA31 1JP and remotely

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Gareth John Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Louvain Roberts Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Cyng. Bryan Davies Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Cyng. Crish Davies Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Karen Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Michelle Donoghue Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Tyssul Evans Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Cyng. Meinir James Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. John Jenkins Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Hefin Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Fiona Walters Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Philip Warlow Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Janet Williams  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Cabinet Yn bresennol
Gareth Morgans Swyddog Yn bresennol
Aeron Rees Swyddog Yn bresennol
Gill Adams Swyddog Yn bresennol
Angharad Jenkins Swyddog Yn bresennol
Michelle Evans Thomas Secretary In attendance, virtual
Lynwen Davies Public Yn bresennol
Rachel Morris Secretary Yn bresennol
Daniel Hall-Jones Secretary In attendance, virtual
Susannah Nolan Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Joanna Jones Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig