Cyng. Crish Davies

Profile image for Cyng. Crish Davies

Plaid: Llafur

Ward: Cydweli a Llanismel

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

E-bost:  CrishDavies@carmarthenshire.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Crish Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 10/05/2027