Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 1af Awst, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Cynllunio, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Tyssul Evans Cadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Mansel Charles Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Peter Cooper Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Michelle Donoghue Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Nysia Evans Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. John Jenkins Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Carys Jones Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Anthony Leyshon Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Edward Skinner Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Russell Sparks Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig