Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 29ain Medi, 2022 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Cyswllt:    Kevin J Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Deryk Cundy Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Anthony Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Bryan Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Handel Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Rob Evans Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cllr. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Betsan Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cllr. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Martyn Palfreman Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Hugh Shepardson Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Russell Sparks Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cllr. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Linda Evans Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cllr. Alun Lenny Aelod y Cabinet In attendance, virtual
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Jonathan Fearn Swyddog Yn bresennol
Angela Bowen (Angie) Swyddog Yn bresennol
Ian R Llewelyn Swyddog In attendance, virtual
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Llinos Jenkins Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Julie Owens Secretary In attendance, virtual
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol