Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 6ed Ionawr, 2022 10.00 yb, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Cyswllt:    Kevin Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Alun Lenny Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Mansel Charles Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Deryk Cundy Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Ieuan Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Joseph Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Tyssul Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Jeanette Gilasbey Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. John James Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. John Jenkins Aelod y Pwyllgor Absennol
Cllr. Carys Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Irfon Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cllr. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Kevin Madge Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Shahana Najmi Aelod y Pwyllgor Absennol
Cllr. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Eirwyn Williams Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Ian R Llewelyn Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Aaron Evans Swyddog Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Michelle Evans Thomas Secretary Yn bresennol
Kelly Evans Secretary Yn bresennol
Julie Owens Secretary Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol