Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Jeanette Gilasbey

Ystadegau mynychu Cyng. Jeanette Gilasbey
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:26
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 26   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Jeanette Gilasbey
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
10/06/2021, 14:30 Cyd-Gyfarfod o'r Pwyllgorau Craffu Polisi & Adnoddau a Chymunedau & Adfywio ,10/06/2021, 14:30 Yn bresennol
12/05/2021, 10:00 Cyngor Sir ,12/05/2021, 10:00 Yn bresennol
19/05/2021, 10:00 Cyngor Sir ,19/05/2021, 10:00 Yn bresennol
09/06/2021, 10:00 Cyngor Sir ,09/06/2021, 10:00 Yn bresennol
14/07/2021, 10:00 Cyngor Sir ,14/07/2021, 10:00 Yn bresennol
15/09/2021, 10:00 Cyngor Sir ,15/09/2021, 10:00 Yn bresennol
13/10/2021, 10:00 Cyngor Sir ,13/10/2021, 10:00 Yn bresennol
11/06/2021, 13:45 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/06/2021, 13:45 Yn bresennol
01/07/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio ,01/07/2021, 10:00 Yn bresennol
09/08/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio ,09/08/2021, 14:00 Yn bresennol
30/09/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio ,30/09/2021, 10:00 Yn bresennol
02/07/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd ,02/07/2021, 10:00 Yn bresennol
04/10/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd ,04/10/2021, 14:00 Yn bresennol
27/05/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,27/05/2021, 10:00 Yn bresennol
08/06/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,08/06/2021, 10:00 Yn bresennol
24/06/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,24/06/2021, 10:00 Yn bresennol
29/07/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,29/07/2021, 10:00 Yn bresennol
19/08/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,19/08/2021, 10:00 Yn bresennol
16/09/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,16/09/2021, 10:00 Yn bresennol
14/10/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,14/10/2021, 10:00 Yn bresennol
26/10/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,26/10/2021, 10:00 Yn bresennol
17/06/2021, 14:00 Pwyllgor Penodi Aelodau ,17/06/2021, 14:00 Yn bresennol
14/07/2021, 14:00 Pwyllgor Penodi Aelodau ,14/07/2021, 14:00 Yn bresennol
14/06/2021, 10:00 Pwyllgor Safonau ,14/06/2021, 10:00 Yn bresennol
12/07/2021, 14:00 Pwyllgor Safonau ,12/07/2021, 14:00 Yn bresennol
20/09/2021, 10:00 Pwyllgor Safonau ,20/09/2021, 10:00 Yn bresennol