Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Irfon Jones

Ystadegau mynychu Cyng. Irfon Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   78%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   75% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   22%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Irfon Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
14/07/2021, 10:00 Cyngor Sir ,14/07/2021, 10:00 Yn bresennol
15/09/2021, 10:00 Cyngor Sir ,15/09/2021, 10:00 Yn bresennol
13/10/2021, 10:00 Cyngor Sir ,13/10/2021, 10:00 Absennol
10/11/2021, 10:00 Cyngor Sir ,10/11/2021, 10:00 Disgwyliedig
21/09/2021, 14:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu B ,21/09/2021, 14:00 Yn bresennol
01/07/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio ,01/07/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
09/08/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio ,09/08/2021, 14:00 Yn bresennol
30/09/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio ,30/09/2021, 10:00 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr. Sue Allen
24/06/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,24/06/2021, 10:00 Yn bresennol
29/07/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,29/07/2021, 10:00 Yn bresennol
19/08/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,19/08/2021, 10:00 Yn bresennol
16/09/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,16/09/2021, 10:00 Yn bresennol
14/10/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,14/10/2021, 10:00 Yn bresennol
26/10/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,26/10/2021, 10:00 Yn bresennol
11/11/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,11/11/2021, 10:00 Yn bresennol
23/11/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,23/11/2021, 10:00 Yn bresennol
26/11/2021, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,26/11/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
13/07/2021, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,13/07/2021, 10:00 Yn bresennol
23/09/2021, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,23/09/2021, 10:00 Yn bresennol