Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Shahana Najmi

Ystadegau mynychu Cyng. Shahana Najmi
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 3   43%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   50% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   57%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Shahana Najmi
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
14/07/2021, 10:00 Cyngor Sir ,14/07/2021, 10:00 Yn bresennol
15/09/2021, 10:00 Cyngor Sir ,15/09/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
13/10/2021, 10:00 Cyngor Sir ,13/10/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
10/11/2021, 10:00 Cyngor Sir ,10/11/2021, 10:00 Yn bresennol
11/06/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant ,11/06/2021, 10:00 Yn bresennol
08/07/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant ,08/07/2021, 10:00 Absennol
23/11/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,23/11/2021, 10:00 Absennol