Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 25ain Mehefin, 2018 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio

Lleoliad:   Siambr, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin

Cyswllt:    Kevin J Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Randal Hemingway Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Sue Allen Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Cyng. Deryk Cundy Committee Member Yn bresennol
Cyng. Ann Davies Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Tyssul Evans
Cyng. Anthony Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Handel Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Sharen Davies Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Tyssul Evans Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Cyng. Jeanette Gilasbey Committee Member Yn bresennol
Cyng. Betsan Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Irfon Jones Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Sue Allen
Cyng. Shirley Matthews Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Hugh Shepardson Committee Member Yn bresennol
Cyng. Louvain Roberts Committee Member Yn bresennol
Cyng. Gareth Thomas Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Aled Vaughan Owen Committee Member Yn bresennol
Llinos Quelch Swyddog Yn bresennol
Jonathan Morgan Swyddog Yn bresennol
Jonathan Willis Swyddog Disgwyliedig
Andrea Thomas Swyddog Yn bresennol
Cyng. Peter Hughes Griffiths Aelod y Bwrdd Gweithredol Yn bresennol
Cyng. Mair Stephens Aelod y Bwrdd Gweithredol Yn bresennol
Kevin J Thomas Swyddog Yn bresennol