Cyng. Sharen Davies

Profile image for Cyng. Sharen Davies

Teitl: Dirprwy Arweinydd y Grwp Annibynnol Newydd

Plaid: Annibynnol Newydd

Ward: Llwynhendy

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
76 Maes Delfryn
Penderi
Bynea
Llanelli
SA14 9PX

Ffôn Symudol:  07856 747856

E-bost busnes:  SDavies@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Sharen Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor