Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 19eg Gorffennaf, 2023 2.00 yp, Pwyllgor Penodi B

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Jane Tremlett Cadeirydd1 Yn bresennol
Cyng. Colin Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Hazel Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Linda Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Rob James Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Gareth John Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Aled Vaughan Owen
Cyng. Dot Jones Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Martyn Palfreman Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Darren Price Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Hugh Shepardson Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau Substituted by Cllr. Edward Thomas
Cyng. Edward Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol fel dirprwy
Cyng. Aled Vaughan Owen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol fel dirprwy
Wendy Walters Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Ainsley Williams Swyddog Yn bresennol
Hayley Daniels Swyddog Yn bresennol
Alex Machin Swyddog Yn bresennol
Sonia Dougherty Swyddog Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Yn bresennol