Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 21ain Tachwedd, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Cyswllt:    Kevin Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Tyssul Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Mansel Charles Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Peter Cooper Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Michelle Donoghue Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. John Jenkins Aelod y Pwyllgor Absennol
Cyng. Carys Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Anthony Leyshon Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Edward Skinner Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Russell Sparks Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Hugh Towns Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Michelle Evans Thomas Secretary Disgwyliedig
Lynwen Davies Swyddog Yn bresennol
Aaron Evans Swyddog In attendance, virtual
Daniel Hall-Jones Secretary Yn bresennol
Rachel Morris Secretary In attendance, virtual
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol