Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 30ain Hydref, 2023 10.00 yb, Cabinet

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Darren Price Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Ann Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Glynog Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cllr. Hazel Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Linda Evans Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Philip Hughes Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cllr. Alun Lenny Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Edward Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Jane Tremlett Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cllr. Aled Vaughan Owen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Rhodri Griffiths Swyddog In attendance, virtual
Michelle Evans Thomas Secretary Disgwyliedig
Cllr. Deryk Cundy Arsyllwr In attendance, virtual
Gwyneth Ayers Swyddog Yn bresennol
Jan Coles Swyddog In attendance, virtual
Janine Owen Secretary Yn bresennol