Cyng. Glynog Davies

Profile image for Cyng. Glynog Davies

Teitl: Aelod y Cabinet

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Cwarter Bach

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31

Ffôn:  01269 823240

E-bost:  GlDavies@sirgar.gov.uk

Ffôn:  01267 224056

Nodyn :  07786 336412

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Glynog Davies fel Vcard

Nid yw Camarthenshire Council yn gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027