Manylion Pwyllgor

Cyd-Bwyllgor Partneriaeth

Diben y Pwyllgor

Fel rhan o’r symudiad tuag at fodel newydd o weithio’n rhanbarthol, o fewn addysg yn ôl troed de orllewin Cymru, sefydlodd Cynghorau Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Sir Benfro bartneriaeth ranbarthol newydd, Partneriaeth Addysg De Orllewin Cymru, a elwir yn Y Bartneriaeth.

 

Cyngor Abertawe sy'n gweinyddu'r Pwyllgor Craffu Partneriaethau am ragor o wybodaeth cliciwch ar y ddolen ganlynol:-.

 

Craffu - Grwp Cynghorwyr Craffu Partneriaeth

Aelodaeth